Go to EnglishHomepage

Peter Øhrstrøm


Adresse:
Institut for Kommunikation
Aalborg Universitet
Nyhavnsgade 14
DK-9000 Aalborg

    


Personligt CV
Publikationer
Diverse fotos

Væsentligste forskningsinteresser:
Tidsbegrebet
Filosofisk logik - specielt temporal- og modallogik
Videnskabsteori og -historie
Persuasivt design
Etik, videnskab og livssyn

Aktuelle projekter:
A. N. Prior's logik
Projekt: Tidens gang i tidens løb
Eksistentielle og konceptuelle grafer
Digitalisering og analyse af Kaj Munks skrifter
Etik i praksis
- især IT-etik
Persuasivt design